Корисничка поддршка:
Македонски English

Петко Дабески

Петко Дабески (Волковија, Тетовско, 1939) – поет, есеист и антологичар.

   Автор е на поетските книги „Третиот потег“ (1982), „Слободен удар“ (1983), „Четврта ко-ордината“ (1987), „Параболи“ (1989), „Невестински ковчег“ (1991), „Надвор од опитот“ (1996), „Нешта над зборовите“ (1997), „Чувари на калето“ (1998), „Не е сè хаику“ (хаику, 1999), „Покров од зборови“ (1999), „Наивности“ (песни во проза, 2001), „Каприча за лира и гајде“ (2002), „Сноп параболи“ (2004), „Елеонски каприча“ (2006), „Проблесок и молк“ (поетски еднореди, 2009), „Равенки на стварноста“ (2011) и „Шумот на нечујното“ (лирски минијатури, 2012), како и на книга поетички огледи и на 2 антологии.

   Песни во проза објавил во збирките „Наивности“ (Арлекин-ГФ, Прилеп, 2001) и „Равенки на стварноста“ (Менора, Скопје, 2011): првата содржи 77 песно-прозни текста, а втората 11, поместени во циклусот „Равенки со ирационално решение“.

            Во поетскиот избор Поезија(Микена, Битола, 2008)[1] е застапен со 18 песни во проза.

 

[1] Со избор и предговор на Науме Радически (прир.)

 

 

Прикажи:
Сортирај по: