Корисничка поддршка:
Македонски English

Марина Мијаковска

 

            Марина Мијаковска е родена во Скопје (1984).

            Дипломирала на катедрата за Општа и компаративна книжевност при Филолошкиот факултет Блаже Конески во 2007 година, а во 2011 година на истиот факултет се стекнала со титулата магистар на филолошки науки.

            Предмет на нејзин интерес се: книжевната методологија, родовите студии, фолклорот, антропологијата и старите цивилизации.

            Пишува поезија, есеи, куси раскази и книжевни критики. Има објавено педесетина книжевни прилози. Своите текстови ги објавува во македонската и балканската периодика: интернетското списание Репер; магазините за литература и култура Наше писмо; Современост; Стожер; електронското компаративно списание Мираж и списанието за уметност, култура, наука и општествени прашања Разгледи, Современост, Акт, Стожер и други.

            Марина Мијаковска има учествувано на неколку книжевни манифестации: Песнило 1 и Песнило 2; 100 000 поети за промена; на меѓународниот поетски фестивал Струшките вечери на поезијата во 2010 и 2012 година; на Поетските вечери во Корча во 2012 година; интернационалниот поетски фестивал ,,Ditët e Naimit” – Албанија во 2013 година; „Горњоградски књижевни фестивал“ во Загреб 2014; „Дани пријатеља књиге“ 2014, и други.

 

Издадени книги

Поезија:

-          Номадска душа (Антолог, Скопје, 2010);

-          Куфери (Матица македонска, Скопје, 2012);

-          Психоаналитичка алхемија од страсти (Центар за култура „Ацо Караманов“, Радовиш, 2013)

 

Проза:

-          Куќички (Бран, Струга, 2014)

Превод:

-          „Феминизам“ од Андре Мишел (превод Марина Мијаковска)

 

            Марина Мијаковска се стекнала со повеќе книжевни награди:

-          Специјална награда за литературно творештво со високо уметничко ниво со ценети и трајни потски вредности на Поетските вечери во Корча – 2012;

-           „Караманов“ 2013;

-          „Македонска книжевна авангарда“ 2013;

-           „Крсте Чачански“ 2014       

            Дел од поетските творби на Мијаковска се објавени во превод на албански, англиски, романски и хрватски јазик.

            Марина Мијаковска работи на позицијата библиотекар на сериски публикации во НУБ „Св. Климент Охридски“ во Скопје.

 

 

Прикажи:
Сортирај по: