Корисничка поддршка:
Македонски English

Зоран Радически

Зоран Радически е роден во Скопје во 1985 година. Дипломирал и магистрирал на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на Катедрата за превод и толкување, т.е. на Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици. Зоран е книжевен преведувач, поет и лингвист. Пишува хаику и поезија во повеќе различни стилови. Објавувал во различни домашни и меѓународни списанија за хаику, а учествувал и на голем број манифестации и настани од ваков карактер во земјава и во странство. „Сенките во сонот“ е неговата прва хаику-збирка.

Прикажи:
Сортирај по: