Корисничка поддршка:
Македонски English

Првољуб Лилчиќ

Првољуб Лилчиќ е роден во Скопје во 1932 година. Основното училиште го завршил во училиштето „Његош“, а средното во машката гимназија „Цветан Димов“. Студирал на Правно-економскиот факултет во Скопје.

Целиот свој работен век, од новинар приправник до директор и главен и одговорен уредник, го поминал во НИК „Наша книга“, па во НИК „Трибина“. На почетокот на новинарската кариера, не се занимавал со литературна дејност. Под влијание на Славко Јаневски и на Видое Подгорец, во 1973 година во списанието „Наш свет“ ја објавува повеста за шарпланинецот Карабаш во повеќе продолженија, при што се афирмираат доблестите на песот шарпланинец – скромност, храброст, хуманост, верност, сила и интелигенција.

Прикажи:
Сортирај по: