Корисничка поддршка:
Македонски English

Ристо Маџунков

Ристо Маџунков е роден на 24.5.1948 година во Стру­мица. Основно образование и гимназија завршил во својот роден град, а медицински факултет во Белград (1973). Спе­цијализирал во Скопје и во Париз (1979-1982). Во книжевната периодика е присутен од 1962 година. Автор е на четири по­етски книги: „Прашинки“ (2017), „Капки“ (2014), „Глас во пусти­на“ (1994) и „Вечен збор“ (1992). Коавтор е на прирачникот по трансфузиологија „Микроаглутинациски техники“ (2000). До­битник е на Медал за унапредување на крводарителството во Македонија (Црвен крст, 2000), на годишната награда Медал на град Струмица (2001) и на Плакeта за значаен придонес на развојот на Македонското лекарско друштво (2004).

Прикажи:
Сортирај по: