Корисничка поддршка:
Македонски English

Лилјана Пецова-Илиеска

Лилјана Пецова-Илиеска (1978) е магистер по македонска книжевност и јужнословенски книжевности. Пишува поезија и прави обид во литерарната форма краток расказ. Има објавено и неколку научни трудови во „Спектар“ – списание на Институтот за македонска наука и литература, на теми од теорија на литературата со апликација на примери од македонскиот фолклор, како и раскази, поезија, книжевни критики на „Diversity“ – мeѓународно списание за литература и уметност. Посебен поклонувач на структурализмот и на Бартовите функции и јадра и почитувач на Проповите константи и варијабли. Во моментов работи на комуникациски стратегии и односи со јавноста во областа на заштита на личните податоци и приватноста и дигиталното образование.

Прикажи:
Сортирај по: