Корисничка поддршка:
Македонски English

Лидија Давидовска

Лидија Давидовска е родена во 1958 година во Скопје. Филолошки факултет (група англиски јазик и книжевност) завршила во 1981 година на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во 1985 година на Универзитетот на Монтана, САД, го обранила магистерскиот труд од областа на американската книжевност: „Во името на спекулацијата: некои аспекти од поезијата на В.С. Мервин“. Во септември 2009 година, откако добива стипендија од Универзитетот на Источна Англија, Нориџ, Велика Британија, ја започнува тригодишната докторска програма на Катедрата за американски студии, каде што ги продолжува истражувањата во истата област - американска современа поезија и култура, и во мај 2013 година ја брани докторскатата дисертација под наслов: „Поетика на иманентност и искуство: Роберт Лоуел, Џејмс Рајт, Ричард Хуго и Џори Греам“. Од 2006 до 2009 година работи како декан и предавач по група предмети од американистиката на Универзитетот „Американ колеџ“ во Скопје, а од мај 2013 година работи како лектор по англиски јазик на Европскиот универзитет во Скопје и држи предавања по англиска и по американска книжевност на Универзитетот „Климент Охридски“ во Битола. Досега ги објавила збирките поезија „Тенки патеки“ (1986) и „Нон Егзитус“ (2000), како и книгата есеи „Во името на спекулацијата: аспекти од поезијата на В.С. Мервин“ (2002). Се занимава и со литературни преводи на поезија и проза од англиски јазик.

Прикажи:
Сортирај по: