Корисничка поддршка:
Македонски English

Мерсиха Исмајлоска

Мерсиха Исмајлоска е родена во 1980 година во Струга. Дипломирала на Катедрата за општа и компаративна книжевност при Филолошки факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје. Ги објавила книгите „Нова приказна“ (раскази, 2014) и „Тангента“ (есеи и критики, 2014), изданија на ЗЛКН „Бран“, Струга. Учесник е на повеќе научни конференции, симпозиуми, трибини и други собири од областа на културата, науката и на уметноста. Нејзини текстови се дел од неколку зборници научни трудови од областа на книжевноста. Членува во Европската мрежа за компаратистички проучувања, како и во Друштвото за компаративна книжевност на Македонија.

Прикажи:
Сортирај по: