Корисничка поддршка:
Македонски English

Ставре Џиков

Ставре Џиков е познат македонски правник, адвокат, поранешен судија и државен јавен обвинител на Република Македонија, публицист и автор на повеќе книги. Роден е во 1952 година во градот Џорџонов во Полска, како дете на политички емигранти-бегалци од Граѓанската војна во Грција. По потекло е од Егејска Македонија, од с. Шестево (Костурско) и с.Чеган (Воденско). Автор е на повеќе книги со различна тематика, уметничка проза и поезија, како и стручни монографии од правната наука (обвинителската и адвокатската струка) и теми од историјата на Македонија, особено околу политичката емиграција и македонското национално прашање.

Прикажи:
Сортирај по: