Корисничка поддршка:
Македонски English

Ленче Милошевска

Ленче Милошевска – поет, романсиер, преведувач. Завршила Филолошки факултет, група англиски јазик и книжевност, во Скопје. Работела како уредник во изда­вачките куќи „Култура“ и „Македонска книга“ во Скопје. Член е на ДПМ од 1999 година.

Автор е на книгите:

„Жедната земја моја“ (поезија, „Матица македон­ска“, 1992);

„Кадилница на денот“ (поезија, „Мисла“, 1996);

„Кумова слама“ (роман во раскази, „Матица маке­донска“, 1997);

„Камени пораки“ (поезија, „Матица македонска“, 1999);

„Три жени во три слики“ (роман, „Арлекин“, 2001);

„Сатанска печурка“ (роман, „Македонска реч“, 2008);

„Одложена мисла“ (поезија, „Дијалог“, 2009);

„Аксиос ги дели приказните“ (роман, „Македонска реч“, 2010).

Во Велика Британија престојувала две години. Пре­ведува од англиски, од српски и од хрватски; има двае­сет книжевни преводи и две награди.

Прикажи:
Сортирај по: