Корисничка поддршка:
Македонски English

Delivery Information

Услови и правила за купување


Термини и услови
Оваа интернет-страница, со домен www.antolog.mk, во сопственост на АНТОЛОГ БООКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Ѓорѓи Пулевски“ бр. 29 лок. 1, Скопје, е сервис создаден за корисниците со цел да овозможи пребарување, споредба  и/или купување производи.
Како посетител и корисник, ви даваме до знаење дека употребата на содржините на страницата, како и направените трансакции, се предмет на одредени услови и правила, поради што ве замолуваме, пред користење на страницата www.antolog.mk, внимателно да ги прочитате.
АНТОЛОГ не презема никаква одговорност доколку корисникот ги нема прочитано условите и правилата за користење и за купување.


Општи услови
Со самата посета или купување преку нашата интернет-страница, потребно е да се согласите со условите наведени подолу, чие право на промена, во зависност од условите и од потребите, е задржано без претходно известување на корисниците на страницата. АНТОЛОГ БООКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје не презема одговорност доколку корисникот на сајтот не ги прочитал јавно достапните информации и услови од оваа страница.
Ако не се согласувате со општите услови на оваа страница, едноставно не користете ја и повелете во Книжевниот центар АНТОЛОГ и во книжарниците каде што ги има нашите производи.

Називот АНТОЛОГ е заштитен трговски знак на АНТОЛОГ БООКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје и забранет е секаков вид на негова употреба без претходна писмена согласност на сопственикот.
АНТОЛОГ БООКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ги задржува сите права што произлегуваат од трговскиот знак АНТОЛОГ.
Целата содржина на оваа страница, вклучително и формата, изгледот, сликите, информациите, дизајнот и сите достапни податоци, е интелектуална сопственост на АНТОЛОГ БООКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје и е заштитена со авторско право и со сродните права.
Преземањето информации, податоци и слики, нивната дистрибуција, пренос или користење на линкот од оваа страница е забрането. Нивната употреба е можна само за некомерцијални цели и лична употреба и каква било злоупотреба на податоците и на опциите што ги нуди оваа страница е недозволена.
Споделените информации на оваа страница имаат информативен карактер. Секогаш ќе се залагаме за точност на информациите, но можни се отстапувања и пропусти во информирањето, во зависност од изворот на информациите.
За сите производи ќе се потрудиме да имате достапна фотографија, како и илустрација за изгледот и за формата на производот.
АНТОЛОГ го задржува правото да објавува називи, модели и други информации за производот на англиски јазик кога:
-    постои ризик од губење на битни информации при преводот;
-    нема иста или слична терминологија на македонски јазик.

За да ги задоволи вашите потреби и барања, АНТОЛОГ ќе се залага за достапност на својата интернет-страница 24 часа во денот.
Во случај на привремена недостапност, односно прекин на пристапот до интернет-страницата, поради технички или надворешни влијанија надвор од контролата на АНТОЛОГ, не можеме да преземеме никаква одговорност и да ви гарантираме постојан пристап.


Политика за приватност
Со политиката за приватност ќе ви појасниме каде и како се чуваат личните податоци на сите регистрирани купувачи на нашата интернет-страница. Оваа политика за приватност се однесува само за www.antolog.mk и за поддомените. Доколку е присутен линк што ќе ве поврзе со други страници, не преземаме никаква одговорност во однос на заштитата на личните податоци што ја обезбедуваат тие интернет-страници.

Секој корисник, при регистрација и при купување, изјавува дека е запознаен со нашата политика за приватност и дека се согласува со неа.

Доколку се регистрирате, сите лични податоци што ќе ги внесете преку формата за регистрација ќе се користат за потребите за достава на производот, за реализација на плаќањето, како и за рекламирање производи и услуги обезбедени од наша страна (доколку ја имате избрано оваа опција), а ќе се чуваат во согласност со одредбите од Законот за заштита на личните податоци и нема да се отстапуваат на трети страни.
Од информациите што ни се потребни при регистрацијата и/или при нарачка ги издвојуваме:
-    име и презиме;
-     електронска адреса;
-     адреса за испорака на нарачката и
-     телефон за контакт.
Податоците што ги собираме и што се чуваат кај нас нема да се објавуваат, да се продаваат или да се доставуваат на трета страна, освен на надлежните органи на начин определен со законските прописи на Република Македонија.
АНТОЛОГ го задржува правото да ги користи IP-aдресите и другите податоци на корисниците за откривање на нивниот идентитет во случај на спроведување на законот и на законските постапки.

Во секој момент може да извршите промена, ажурирање или корекција на своите неточни лични податоци и информации.

АНТОЛОГ БООКС ДООЕЛ има усвоена политика за сигурност и за заштита на податоци, со што ја демонстрира посветеноста на нашата фирма кон заштитата на приватноста на клиентите.
Сите информации што ги собираме од интернет-страницата се исклучиво за наша употреба (релација со корисници, следење на нарачка итн.) и не се предаваат на други лица на каква било основа. Не собираме никакви информации со финансиска природа, како број на картичка и сл.
Податоците околу кредитната картичка и банкарската сметка ќе бидат чувани и користени исклучиво од страна на НЛБ Тутунска банка со цел наплата на продуктите/нарачките преку извршување трансакција. Трансакцијата при наплаќање на производот е пренасочена и се процесира преку порталот за наплата од кредитни картички на НЛБ Тутунска банка. Порталот користи современа заштита на податоците и сите процеси се одвиваат преку сигурна конекција со банката.

Малолетни лица не смеат да даваат лични податоци без одобрение од своите родители или старатели и се обврзуваме дека нема намерно да собираме или да користиме податоци од малолетни лица.


Ги преземаме сите заштитни мерки за заштита на личните податоци на купувачите со цел да се минимизира ризикот од неовластен пристап и од злоупотреба.

Оваа политика за приватност стапува во сила од јули 2015 година.
Промените во политиката за приватност ќе бидат јавно објавени на интернет-страницатa www.antolog.mk најмалку 10 дена пред да стапат во сила.


Услови и правила за купување
Цените на сите производи на www.antolog.mk се изразени во денари со вклучен ДДВ.

АНТОЛОГ го задржува правото за промена на цените во согласност со политиката на компанијата, без известување до корисниците. Корекција на цената нема да биде извршена ако нарачката е прифатена. Купувачот се обврзува да ја плати цената што е понудена во моментот на извршување на нарачката, без оглед на фактот што цената може да биде променета во меѓувреме.

За купување производи преку www.antolog.mk важат цените наведени на страницата.
Сите други попусти, промоции и специјални промотивни пакет-производи важат исклучиво за купување извршено во Книжевен центар АНТОЛОГ.
Количините на производите се ограничени. Во согласност со тоа, одредена нарачка може да биде откажана поради исцрпување на залихите.

Купувачот може да избере еден или повеќе производи, како и пакет на производи од понудата на АНТОЛОГ.
Купувачот може да ја откаже, да ја дополни или да ја коригира нарачката во кое било време пред да го реализира плаќањето.
Регистрирањето не е задолжително за да се реализира нарачката, но при нарачката задолжителни се податоците за контакт, како и адресата за испорака.
По завршувањето на нарачката, ќе ви биде испратена електронска порака на адресата што ја имате наведено за да ја потврдите нарачката. При евентуални технички проблеми со интернет-страницата, АНТОЛОГ има право да ја одбие нарачката или да го прекине процесот на купување и не сме обврзани да извршиме никакво обесштетување, освен враќање на уплатените средства од страна на купувачот.
 
Купувањето можете да го остварите со следните платежни картички, издадени од која било банка: Visa, Visa Electron, MasterCard и Maestro (само доколку има CVV2/CVC код на задната страна на картичката), а наплатата се извршува преку нашиот партнер НЛБ Тутунска банка.


Поддршка на корисници
За какви било информации и прашања во врска со реализацијата на интернет-продажбата, може да се јавите на телефонот 02/3201-007, кој е достапен во периодот од 10 до 17 часот, или да исконтактирате со нас 24/7 преку нашата електронска адреса contact@antolog.mk.

Политика на испорака на производите
Купувањето преку нашата интернет-страница може да го реализирате од кој било дел на светот.
Сите производи ќе ви бидат доставени на адресата за испорака, која задолжително треба да ја доставите при креирање на нарачката.
Може да ги изненадите и своите блиски и да побарате достава на нивната адреса, притоа наведувајќи ја нивната адреса како адреса за испорака.

Периодот за испорака е во зависност од локацијата за испорака. Предвидено време за испорака во Република Македонија е 72 часа од моментот на потврдената нарачка. Во согласност со нашите можности, производот ќе ви биде доставен во најкус можен рок. АНТОЛОГ го задржува правото да го продолжи рокот на испорака во претходен договор со купувачот.
Испораката се врши преку Македонски пошти или преку други надворешни соработници.
Испорака во сабота по 15 часот, во недела и на државни празници не се врши.

Доколку нарачката е направена по 17 часот, од наша страна ќе биде проверена наредниот работен ден и, откако ќе се добие потврда за успешната трансакција, започнува да тече периодот за испорака.
 

Доколку нарачката е направена во петок по 16 часот, во сабота, во недела или на неработен ден, оваа процедура започнува од првиот нареден работен ден. Во рокот на испорака не се пресметуваат викендите и неработните денови.

Испораката на производот се врши на наведената адреса за испорака од страна на купувачот.
Секој купувач е должен при преземање на производот да го провери од евентуални оштетувања, а доколку се работи за повеќе производи, да провери дали некој производ недостига.
Доколку производот е испорачан оштетен или доколку недостига одреден производ од нарачката, купувачот треба да нè информира веднаш за да преземеме мерки за отстранување на ненамерната грешка. Во овој случај, трошоците за замена на производот нема да бидат на товар на купувачот.
 
Во случај купувачот да сака да го врати производот, не по наша вина или по вина на доставувачот, и да сака да му се врати уплатената сума на производот, тогаш од крајниот износ ќе биде одбиен трошокот за транспорт.


Доколку купувачот сака да го замени производот, должен е да го чува неоштетен, неотпакуван и неупотребуван заедно со сите приложени документи.
Доколку има доцнење на испораката од страна на компанијата што е ангажирана за извршување на испораката, АНТОЛОГ не може да преземе никаква одговорност.


Прием на производите
Производите се доставуваат до поштенското сандаче на нарачателот.
Производите се спакувани во соодветна форма, како заштита од евентуални оштетувања, и се осигурени од губење или од оштетување за време на транспортот.
Во моментот на прием на производите, должни сте да ги прегледате и веднаш да приговорите за евентуалните надворешни оштетувања.
Евентуалниот приговор треба да биде упатен на телефонскиот број за поддршка на корисници и кај лицето што ја врши испораката, во спротивно сите подоцнежни рекламации во однос на надворешни оштетувања на производите нема да бидат прифатени.

Враќање и замена на производите
Купувачот има право да врати купен производ во период од 7 дена од датумот на испорака, под услов производот што се враќа да е во истата физичка состојба во која е испорачан, неотпакуван и неупотребуван, со сите етикети и ознаки што ги имал при приемот.
Средствата ќе ви бидат вратени на истата банкарска сметка што сте ја користеле при плаќање на производот.
Замена на производот се врши ако се сочувани изгледот на производот, како и фискалната сметка или фактурата-испратница што му биле издадени на потрошувачот заедно со производот.
Ако во моментот на поднесувањето на барањето од потрошувачот трговецот го нема соодветниот производ, потрошувачот има право по свој избор да бара да го раскине договорот и да бара враќање на платениот паричен износ.


КУПУВАЧОТ Е ЗАПОЗНАЕН И СОГЛАСЕН СО УСЛОВИТЕ И СО ПРАВИЛАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАТА НА АНТОЛОГ И СЕ ОБВРЗУВА ДА ГИ ПОЧИТУВА ВО ЦЕЛОСТ.