Корисничка поддршка:
Македонски English

За Нас

 

АНТОЛОГ – Скопје е книгоиздателство првпат основано на 7 јули 1999 година, од страна на македонскиот писател Александар Кујунџиски. Овој датум истовремено e формален почеток на една дамнешна бизнис-идеја, но и продолжение на една долга и разновидна уметничка традиција. Сè до 1903-тата година во семејното стебло на Кујунџиски се впишани неколку генерации златари-кујунџии, чии филигрански ракоделија денес се втопени во морето на креативниот гениј на македонскиот народ. Хуморот, сликарството, актерството, уметничката фотографија, исто така, се дел од меморијата и оставината на Кујунџиски. Но, Зборот е оној кој отсекогаш бил наша првична и основна инспирација. Зборот преточен во книжевност, belles-lettres...

Почеток

Токму затоа, речиси цела прва деценија од постоењето (1999-2008), издавачката куќа АНТОЛОГ главно се занимава со oбјавување на делата на трите, исклучително плодни, генерации писатели во семејството, но и со големиот проект за приредување неколку капитални антологии кои ги приопштуваат „бесмртните мисли“ на поединци и народи мудрости од цел свет, вклучително и од Македонија...

10-годишнина
Од 2008-та година АНТОЛОГ засилено го проширува својот интерес и активност. Најпрво, издаваштвото се насочува кон сите класични и современи автори од Македонија и од странство, објавувајќи внимателно одбрани дела од домашната и од светската книжевност – романи, поезија, бестселери, хаику, литература за деца, хумор и сатира, драми, раскази, антологии... Оформени се 20-ина едиции кои носат свој препознатлив белег и топлина во домовите. Почнуваме со настапи на „Саемот на книга“ во Скопје, го стартуваме е-списанието Репер (www.reper.net.mk), кое е наш сопствен влог и поддршка на уметниците од кој било профил. Направен е првиот буктрејлер, поделени се 10.000 обележувачи за книги во центарот на градот Скопје...

Денес
Литературата сè уште ја сфаќаме како силина на мислата и на зборот, но и како остров на кој е скриено најголемото човеково богатство – духовноста. Затоа, АНТОЛОГ будно ги следи интересите на домашниот читател и модерните интернационални трендови во областа на литература. Работиме на градење професионални релации со Европа и со светот, партнери сме на многубројни домашни и странски институции, присутни сме на повеќе комерцијални и иновативни презентации и промоции на книги, а балансот меѓу квалитетот и квантитетот е препознаен од голем број читатели и од критиката, па добиваме и понекоја награда. Конечно, во Дебар Маало, го отворивме и Книжевниот центар АНТОЛОГ. Македонскиот читател го заслужува најдоброто и создаваме навика за исклучиво вредни книги, како од страна на возрасните, така и од страна на најмладите т.е. идните читатели...

Лого 2017-

Приказната продолжува
АНТОЛОГ понекогаш ги лула читателите на високи „Бранови“, некогаш им распламтува интимни „Огнови“, понекогаш им открива „Нови планети“, а некогаш им ги отвора портите пред цела „Библиотека: за сите деца“, но секогаш им ги донесува најдобрите книги за сите генерации. Тука секој ќе ја најде својата омилена приказна.