Корисничка поддршка:
Македонски English

Privacy Policy

Политика за приватност


Со политиката за приватност ќе ви појасниме каде и како се чуваат личните податоци на сите регистрирани купувачи на нашата интернет-страница. Оваа политика за приватност се однесува само за www.antolog.mk и за поддомените. Доколку е присутен линк што ќе ве поврзе со други страници, не преземаме никаква одговорност во однос на заштитата на личните податоци што ја обезбедуваат тие интернет-страници.

Секој корисник при регистрација и при купување изјавува дека е запознаен со нашата политика за приватност и дека се согласува со неа.

Доколку се регистрирате, сите лични податоци што ќе ги внесете преку формата за регистрација ќе се користат за потребите за достава на производот, за реализација на плаќањето, како и за рекламирање производи обезбедени од наша страна (доколку ја имате избрано оваа опција), а ќе се чуваат во согласност со одредбите од Законот за заштита на личните податоци и нема да се отстапуваат на трети страни.
 

Од информациите што ни се потребни при регистрацијата и/или при нарачка ги издвојуваме:
-    име и презиме;
-     електронска адреса;
-     адреса за испорака на нарачката и
-     телефон за контакт.
 

Податоците што ги собираме и што се чуваат кај нас нема да се објавуваат, да се продаваат или да се доставуваат на трета страна, освен на надлежните органи на начин определен со законските прописи на Република Македонија.

АНТОЛОГ го задржува правото да ги користи IP-aдресите и другите податоци на корисниците за откривање на нивниот идентитет во случај на спроведување на законот и на законските постапки.

Во секој момент може да извршите промена, ажурирање или корекција на своите неточни лични податоци и информации.

АНТОЛОГ БООКС ДООЕЛ има усвоена политика за сигурност и за заштита на податоците, со што ја демонстрира посветеноста на нашата фирма кон заштитата на приватноста на клиентите.
Сите информации што ги собираме од интернет-страницата се исклучиво за наша употреба (релација со корисници, следење на нарачка итн.) и не се предаваат на други лица на каква било основа. Не собираме никакви информации со финансиска природа, како број на картичка и сл.
Податоците околу кредитната картичка и банкарската сметка ќе бидат чувани и користени исклучиво од страна на НЛБ Тутунска банка со цел наплата на продуктите/нарачките преку извршување на трансакцијата. Трансакцијата при наплаќање на производот е пренасочена и се процесира преку порталот за наплата од кредитни картички на НЛБ Тутунска банка. Порталот користи современа заштита на податоците и сите процеси се одвиваат преку сигурна конекција со банката.

Малолетни лица не смеат да даваат лични податоци без одобрение од своите родители или старатели и се обврзуваме дека нема намерно да собираме или да користиме податоци од малолетни лица.


Ги преземаме сите заштитни мерки за заштита на личните податоци на купувачите со цел да се минимизира ризикот од неовластен пристап и од злоупотреба.

Оваа политика за приватност стапува во сила од јули 2015 година.
Промените во политиката за приватност ќе бидат јавно објавени на интернет-страницатa www.antolog.mk најмалку 10 дена пред да стапат во сила.